Inverbindingzijn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Inge Borremans

Sleutelhof 7

2840 Rumst

+32(0)476553253

inge@inverbindingzijn.be

 

Inverbindingzijn verwerkt persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan ons door middel van telefonisch contact, email en/of tijdens sessies/trainingen.  Alleen de gegevens noodzakelijk voor de behandelingen worden verzameld.  Deze worden opgeslagen in persoonlijke mappen.

1.Welke gegevens worden verzameld 

  • voor-en achternaam
  • geboortedatum
  • adres
  • telefoonnummer
  • emailadres
  • bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zoals gegevens over gezondheid, financiën,…
  • korte samenvatting van de behandeling/sessie

2.Met welk doel wij deze persoonsgegevens verwerken

  • het afhandelen van jouw betaling
  • je te kunnen bellen/mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • je te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten/producten

3.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We verzamelen je persoonsgegevens voor het uitvoeren van het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.  Dit gebeurt niet langer dan noodzakelijk en met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.  Deze kan ook worden verkort wanneer de klantrelatie vanuit één of beide partijen expliciet en definitief beëindigt wordt.

4.Delen van persoonsgegevens met derden

Inverbindingzijn verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Dit omvat de persoonsgegevens die we gebruiken op de uitgeschreven facturen, dus voor de boekhouding.  Informatie over je gezondheid, persoonlijke en/of gevoelige informatie wordt nooit gedeeld met derden.

5.Gegevens inzien

Je hebt ten allen tijde de mogelijkheid tot inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt; dit alles in overeenstemming met de wettelijke verplichting.  Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar het emailadres vermeld in de contactgegevens.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou gedaan is nemen we eerst telefonisch contact met je op; dit ter bescherming van je privacy.

6.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om en hebben de nodige maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies of onbevoegde toegang.