1. Totstandkoming/Aanmelden

De overeenkomst tussen inverbindingzijn en de cliënt komt tot stand door :

  • ofwel door telefonisch een afspraak te maken op het nummer +32(0)475663253.  Bellen liefst op werkdagen tussen 17u en 20u.
  • ofwel via email  (inge@inverbindingzijn.be) /contactformulier voor de trainingen

Aanmelding betekent dat de cliënt akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Na aanmelding voor de training  en de daarbij horende aanbetaling zal er een bevestigingsmail gestuurd worden met alle nodige informatie.

2. Betalingen

  • Er wordt afgerekend na elke sessie.
  • Voor trainingen is er een gepaste aanbetaling en dient het resterende bedrag overgeschreven te worden op hetzelfde rekeningnummer 2 weken voor aanvang van de training.

3. Uitsluiting van deelname

Mensen met een psychisch verleden zoals schizofrenie, psychose of een andere ernstige stoornis kunnen helaas niet deelnemen aan een training of workshop of energetische behandeling.  Ook mensen met epilepsie, ernstige hartproblemen of een pacemaker kunnen niet deelnemen.  Tijdens een coachingtraject kan er beslist worden de samenwerking te stoppen indien er medische redenen zijn die een te hoog risico vormen.  De trainingen en sessies zijn geen vervanging voor medische behandelingen maar zijn gericht op persoonlijke en spirituele ontwikkeling en eventueel medische ondersteuning.  Volledige transparantie hieromtrent is noodzakelijk.

4. Annuleren van een afspraak

  • Persoonlijke consulten kan je kosteloos 24 uur voor aanvang annuleren.  Annuleer je later of kom je de afspraak niet na dan wordt er 50% van de kosten van de behandeling in rekening gebracht.  Wanneer er sprake is van overmacht zal inverbindingzijn zich het recht voorhouden om de te betalen kosten te bepalen.
  • Bij annulering van een workshop/training meer dan 2 weken voor de aanvang van de workshop/ training respectievelijk 50/100 euro annuleringskosten welke gelijk zijn aan de aanbetaling die bij aanmelding is voldaan.
  • bij annulering binnen de 2 weken voor aanvang of bij afwezigheid wordt er 100% van het totale cursusbedrag aan jou doorgerekend.  Bij verhindering mag een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden.

Inverbindingzijn behoudt het recht om ten allen tijde de gemaakte afspraak zonder opgave van reden te annuleren of verzetten.

5. Eigen verantwoordelijkheid   

Behandelingen en coaching sessies zijn nooit ter vervanging van reguliere hulpverlening en er zal dan ook nooit een diagnose worden gesteld.  Bij fysieke klachten ga je altijd eerst naar de huisarts.  De trainingen en sessies hebben tot doel het bewustzijn te verruimen en je te ondersteunen in persoonlijke en spirituele groei.  De behandelingen als aanvulling kunnen erg waardevol zijn.  Er wordt zodanig gewerkt dat er zowel op fysiek , als op emotioneel, mentaal en spiritueel vlak heling kan plaatsvinden.  Je dient zelf de regie over je eigen leven te nemen en je verantwoordelijkheid hierin 100% te dragen.  Je bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw keuzes en jouw leven.  Het verzwijgen van de aandoeningen beschreven in punt 3 komen geheel voor het risico van de cursist/cliënt.  Bij verslaving of ernstig misbruik van bepaalde producten/medicatie dient dit door de cursist/cliënt altijd bij een eerste contact vermeld te worden.

6. Beroepsgeheim 

Persoonlijke informatie die gedeeld wordt tijdens de sessies en trainingen blijft vertrouwelijk.

7.Praktisch

Coaching sessies/energetische behandelingen gaan door in de woonkamer van mijn privé-eigendom te Rumst of in de groepspraktijk te Duffel.  Er wordt je gevraagd je mobiele telefoon uit te zetten tijdens een behandeling.